Frydenlund, gnr.105, bnr 30
Ole Lorentsen Hognes (f.10.10.1857) bygde opp eiendommen Frydenlund i 1896. Hovedbygningen ble oppført av laftet tømmer i 2 etasjer. Ole Hognes var utdannet baker, men drev ikke dette håndverket lenge. Han jobbet som både maler og blekkmaker. I lang tid jobbet han i fabrikken til H. O. Morken. Senere startet han en glass- og innrammingsfabrikk.
Det sies at det var på grunn av at Ole Hognes var glassmester at det ble montert så mange vinduer i hovedbygget på Frydenlund.

Olaf Nilsen og Hanna Morken Nilsen kjøpte eiendommen i 1933 for kr. 3025,-. Eiendommen har vært i familiens eie siden da.

Eiendommen Vik, med Frydenlund i ved siden av. Før den store renoveringen i 1934. Mest trolig er dette bildet tatt i 1924.;

Bygningsmasse Vik og Frydenlund før renoveringen i 1934

Bygningsmasse Vik og Frydenlund før renoveringen i 1934