Historie – omgivelser

Melkespann på rekke og rad ved Stjørdalen meieri. Arkitekt Semmelmann fra Trondheim tegnet bygget, og byggmester Strand fra Ørland sto for byggearbeidene. Andre leverandører til det moderne meieriet var Berg Maskin AS, som leverte alt maskinutstyr. Meieriet ble tatt i bruk i mars 1939. Som en sikkert skjønner var det konstant bråk av meierispannene på Frydenlund. Lossing av meierispann forgikk bare noen meter fra eiendommen

Melkespann på rekke og rad ved Stjørdalen meieri. Arkitekt Semmelmann fra Trondheim tegnet bygget, og byggmester Strand fra Ørland sto for byggearbeidene. Andre leverandører til det moderne meieriet var Berg Maskin AS, som leverte alt maskinutstyr. Meieriet ble tatt i bruk i mars 1939.
Som en sikkert skjønner var det konstant bråk av meierispannene på Frydenlund. Lossing av meierispann forgikk bare noen meter fra eiendommen

 

Parken utenfor Stjørdalens Meieri var en pryd for øyet, og det avslørte meieribestyrer Johan Moums kjærlighet til blomster. Her sitter Moum på benken i parken han anla. På den andre benken sitter meierielev Olav Arvesen. Syklisten utenfor havegjerdet er John Stokmo, og på trappa til bislaget står søstrene Røan og ved blomsterbedet står meiersken Edna Hovde. Haveanlegget, eller meieriparken, var berømt for sine skjønne blomsterrabatter og skjeldne trær. Kornet var allerede kommet på staur på Morkenjordet til høyre, og hesten er på utgående med lass melkespanner til de militære. Kjelleren på Frydenlund var så tørr, at meieriet benyttet ett kjellerrom til ydsting i en periode.

Parken utenfor Stjørdalens Meieri var en pryd for øyet, og det avslørte meieribestyrer Johan Moums kjærlighet til blomster. Her sitter Moum på benken i parken han anla. På den andre benken sitter meierielev Olav Arvesen. Syklisten utenfor havegjerdet er John Stokmo, og på trappa til bislaget står søstrene Røan og ved blomsterbedet står meiersken Edna Hovde. Haveanlegget, eller meieriparken, var berømt for sine skjønne blomsterrabatter og skjeldne trær. Kornet var allerede kommet på staur på Morkenjordet til høyre, og hesten er på utgående med lass melkespanner til de militære.
Kjelleren på Frydenlund var så tørr, at meieriet benyttet ett kjellerrom til ydsting i en periode.

 

Bygningsmasse Vik og Frydenlund før renoveringen i 1934

Bygningsmasse Vik og Frydenlund før renoveringen i 1934